نوجوانانی که به واسطه حضورشان در انتخابات و مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور وارد مرحله جدیدی از زندگی شان می شوند و و با شرکت در این انتخابات دیگر به خودباوری می رسند که بزرگ شده اند، چون به نظر و رای آن ها نیز اهمیت داده...
مسئول سازمان بسیج دانش آموزی کشور گفت : معلمان بسیجی درامر تربیت و اموزش دانش آموزان و هدایت تحصیلی دانش آموز
نشست فصلی مسئولین بسیج دانش آموزی استان ها با حضور دکتر فیض و مهندس زرافشان  معاونین وزیر آموزش و پرورش 

تازه ترین اخبار